Kunngjöring uke 14-15

Fremhevet

Stilleuke og Pasketiden

Palmesöndag, 2. april 2023,

Kl. 10.00 hoymesse med visel av palmegrener og prosesjon til kirken

Kl. 16.00 messe pa engelsk

Tirsdag, 4. april 2023

Kl. 18.00 Oljevigelsemesse i St. Olav domkirke i Olso

Torsdag, 6.april 2023

Retrett pa vietnamesisk kl. 10.00-12.00

Hellig Tridiuum

Skjaertorsdag, 6. april, 2023 kl. 19.00 höymesse

feirer vi aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd (m.s 271)

Langfredag, 7. april, 2023

Faste- og abstiensdag (Fastebud fra 18-60 ar og abstinensbud fra fylt 14 ar)

kl. 15.00 korsvandring i Moss by

kl. 16.30 langfredagsliturgi

Herrens lidelsehistrorie (Joh. 18 ff, m. s. 285)

Forbönnene

Tilbedelse av korset

Utdeling av den hellige kommunion

Paskeaften, 8. april 2023

kl. 10.00 og kl. 11.00

velsignelse av paskemat

(poswiecenie pokarmow wielkanocnych)

kl. 21.00 paskevigilien

samles vi til minne og feiringen av Herrens oppstandelse. Vi begynner med vigslingen av ilden og paskelyset (m.s 313)

Höytiden for Herrens oppstandelse (Messeboken s. 351)

 1. Paskedag, 9. april 2023 kl. 10.00 höymesse
  • kl. 16.00 messe pa vietnamesisk
 2. Paskedag, 10.april 2023
  • kl. 10.00 höymesse
  • kl. 12.00 messe pa kroatisk
  • kl. 18.00 messe pa polsk (msza po polsku)

Anledning til skriftemaal :

torsdag,30.mars fra kl. 17.30 – 18.30

lördag, 1. april fra 15.00-16.00 hver gang för messen

Torsdag, 13.april 2023, kl. 17.00 konfirmantundervisning, foreldremöte

kl. 18.00 tilberedelse av det hl. Sakrament

kl. 19.00 Messe

Lördag, 15. april 2023 kl. 11.00 Konfirmasjon

Generalvikar i OKB mgr Hai meddeler Frermingens Sakrament til vare ungdommer. Velkommen.

Kl. 16.00 vigiliemesse av barmhertighetssöndag

Barmhjertighetssöndag, 16.april 2023 kl 10.00 höymesse

kl. 16.00 messe pa polsk

Förste söndag etter Paske ble til fest for Gudsbarmhjertighet

Alle er hjertelig velkommen!

Blodet og vannet som har sprunget ut fra Jesu hjertet som kilde av barmhjertighet for oss,

JESU; JEG STOLER PA DEG

Kunngjøring uke 36

Konfirmantundervisningsplan ligger under menuside 9. klasse konfirmantene. Neste undervisning er 15.September kl. 17.00

Kateketundervisningsplan ligger under menuside 1-8 klasse. Neste undervisning er 10.September kl. 11.00

Publisert i Ukategorisert

kunngjøring uke 19-20

12.Mai ekstra undervisning kommunionsbarn kl.17.00

14.Mai vanlig kateketundervisning til alle barn kl. 10.30

15. Mai messe i Rygge kirke på grunn av markeringen av St. Halvards dag

19.Mai ekstra undervisning til kommunionsbarn kl.17.00

28. Mai 1. Heilige kommunion kl. 11.00

Kunngjøring uke 14

Lørdag, 9, april 2022

kl. 10.30 – familiemesse, Religionsundervisning

anledning til skriftemål
Kl. 16.00 – messe, korsveiandakt


Søndag, 10. april 2022: Palmesøndag
kl. 10.00 – høymesse – med palmevigsel
kl. 16.00 – messe på vietnamesisk


Tirsdag, 12. april 2022 kl. 18.00 – oljevigselmesse i Oslo, St. Olav domkirke

Torsdag, 14. april 2022 kl. 12.00 – retrett på vietnamesisk


TRIDUUM SANCTUM


Skjærtorsdag, 14. april 2022

kl. 19.00 Høymesse deretter tilbedelse


Langfredag, 15. april 2022

kl. 15.00 økumenisk korsvandring i Moss by
kl. 16.30 Langfredagsliturgi


Påskeaften, 16. april 2022

kl. 10.00 og 11.00 velsignelse av påskemat
(poswiecenie pokarmow wielkanocnych)


kl. 21.00 Påskeaftensliturgi
PÅSKE – JESU OPPSTANDELSE

 • Påskedag, 17. april 2022 kl. 10.00 Høymesse
  kl. 12.00 messe på filippinsk
  kl. 16.00 messe på polsk med dåp. Gratulerer
 • Påskedag, 18. april 2022 kl. 10.00 høymesse
  kl. 16.00 messe på kroatisk.

 • Torsdag, 21. april 2022 kl. 16.00 kontortid
 • kl. 17.00 konfirmantundervisning,
 • Forberedelse til lørdagskonfirmasjon
  kl. 18.00 tilbedelse av Det hl. Sakrament
 • Rosenkransbønn for fred
  kl. 19.00 aftenmesse

 • Lørdag, 23. April 2022
 • kl. 11.00 – fermingsmesse.
  Bp. Bernt Eidsvig meddeler konfirmasjon til våre ungdommer. Gratulerer!
  kl. 16.00 – kveldsmesse

Barmhjertighetssøndag, 24. april 2022
kl. 10.00 – høymesse
kl. 16.00 – messe på polsk

RIKTIG GOD PÅSKE!
Med vennlig hilsen
Sognepresten

kunngjøring uke 6

Fredag, 11.02.2022 kl. 12.00 meesse for de syke og eldre-

Vår Frue av Lourdes: Bønnedag for de syke

Den hellige Johannes Paul II innførte internasjonale bønnedag for de syke. I vår kirken inviterer via alle våre syke og eldre til en messe kl. 12., tirsdag den 11. februar med etterfølgende lunsj. Under messen skal det meddeles sykesalving.

Hjertilg velkommen!

Sykesalvingens sakrament: Ved sykesalvingens sakrament viser Gud gjennom kirkens slaving sin omsorg for og støtte til syke og eldre mennesker. I sykesalvingen får de truende et sakrament som lindrer eksistensiell smerte og styrker dem i kamp mot sykdom. Dette sakrament kan også hjelpe til en fredfull død. Der er viktig å være klar over at sykesalvingen ikke er beregnet på døende. Når man er alvorlig syk, eller står foran en alvorlig operasjon, befinner seg i en mental krise eller lignende, er sykeslavingen et sterkt tegn på at selv det mest engstelige og ensomme menneske ikke er alene. Vi er alltid under Guds omsorg og omsluttet av hele Kirkens forbønn.

11.Februar feirer Kirken festen for Vår Frue av Lourdes. I 1858 åpenbarte Jomfrue Maria seg ved en grotte i den sydfranske byen Lourdes for en ung pike ved navn Bernadette Soubirous. Les mer: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/feb11

kunngjøring uke 5

2.2.2022 kl. 19.00 høytidsmesse med lys velsignelse

5.2.2022 kl. 10.00 familiemesse

Festen for Herrens Fremstilling i tempelet

Festen «Herrens fremstilling i templet» den 2. februar, førti dager etter juledag, er forbundet med evangelisten Lukas‘ beretning om Jesu fremstilling i templet i Jerusalem (Luk 2,22-39). I denne beretningen er det helt klart Jesus snarere enn hans mor Maria som er sentrum for oppmerksomheten.

I henhold til Det gamle testamentets lovregler for rituell renhet (3.Mos 12,1-8) ble en kvinne regnet som uren i førti dager etter å ha født en sønn og i åtti dager etter å ha født en datter. Etter denne perioden skulle hun bringe til presten et årsgammelt lam til brennoffer og en dueunge eller en turteldue til syndoffer, eller to turtelduer eller dueunger hvis hun var fattig. «Han skal ofre det for Herrens åsyn og gjøre soning for henne. Da blir hun ren etter blødningen» (v.7).

I tillegg ble en førstefødt sønn regnet som å tilhøre Gud: «Du skal hellige alle førstefødte til meg. Alt det som kommer først fra mors liv i Israel, enten det er folk eller fe, hører meg til.» (2.Mos 13,2). Derfor måtte han bringes frem for Gud: «Da skal du bære frem for ham alt det som kommer først fra mors liv. Alt det første som fødes i buskapen din, og som er av hankjønn, hører Herren til.» (2.Mos 13,12) og løskjøpes med et offer i form av en pengegave: «Alt som kommer først fra mors liv, alle levende skapninger som de bærer frem for Herren, både mennesker og dyr, skal tilhøre deg. Men du skal la dem løse ut de førstefødte av mennesker og likeså av urene dyr. Når de er en måned gamle eller mer, skal du som fastsatt løsesum ta fem sekel sølv etter helligdommens vekt, hvor en sekel er tyve gera.» (4.Mos 18,15-16).

Som gode jøder fulgte Maria og Josef forskriftene i Moseloven, og evangeliet forteller at de tok med Jesus til templet førti dager etter hans fødsel. Dit brakte Maria det foreskrevne offeret som «renset» henne og samtidig løskjøpte hennes førstefødte. I templet møtte de den rettskafne og gudfryktige mannen Simeon, som ventet på tiden som skulle komme med trøst for Israel. Han tok Jesus i sine armer og brøt ut i lovsang, og denne Simeons lovsang (Nunc dimittis) synges hver kveld i dagens siste tidebønn.

kilde : katolsk.no

kunngjøring uke 1

01.01.2022 Nyttårsdag kl. 10.00 høymesse, bønn for fred
Kl. 16.00 økumenisk nyttårsgudstjeneste i Jeløy kirke. Hjertelig velkommen

02.01.2022 2. Søndag etter Jul kl. 10.00 høymesse
kl. 16.00 messe på engelsk

06.01.2022 Herrens Åpenbaring kl. 19.00 høytidsmesse
07.01.2022 1. fredag i mnd. kl. 18.00 tilbedelse

 • andakt til Jesu hjerte
  kl. 19.00 messe
  08.01.2022 Lørdag kl. 10.30 familiemesse
  kl. 16.00 messe
  09.01.2022 Herrens Dåp kl. 10.00 høymesse
  kl. 16.00 messe på vietnartelmarbeid fremover.

Må Herren velsigne DERE
og være med DERE.
Riktig god jul og velsignet år 2022


Deres sogneprest
pater Piotr Sylvester Pisarek, OMI

Kunngjøring uke 50

Man må igjen bestille billetter på katolsk.no for å delta i messen. 

24.12.2021 Julaften kl. 24.00 midnattsmesse

25.12.2021  1. Juledag kl. 10.00 høymesse

  kl. 16.00 messe på polsk

 

26.12.2021  2. Juledag kl. 10.00 høymesse

Hl. Familie fest kl. 16.00 messe på polsk

30.12.2021 Torsdag i Juleoktaven kl. 19.00 messe

31.12.2021 Nyttårsaften kl. 18.00 takksigelsesmesse

ANNO DOMINI 2022

01.01.2022 Nyttårsdag kl. 10.00 høymesse, bønn for fred

Kl. 16.00 økumenisk nyttårsgudstjeneste i Jeløy kirke. Hjertelig velkommen

02.01.2022 2. Søndag etter Jul kl. 10.00 høymesse 

kl. 16.00 messe på engelsk