Kunngjøring uke 36

Konfirmantundervisningsplan ligger under menuside 9. klasse konfirmantene. Neste undervisning er 15.September kl. 17.00

Kateketundervisningsplan ligger under menuside 1-8 klasse. Neste undervisning er 10.September kl. 11.00