1.-8. klasse

Kateketundervisning holdes på 2. og 4. lørdag i måneden.

Religionsundervisning starter lørdag 10 september 2022 for barn fra 1.-8. klasse med familiemesse kl. 10.30.

Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer i tiden 2022 – 2023

1– 8. klasse (Det er ingen undervisning i høst- og vinterferien)

Lørdag:Liturgi:
10.09.2022 kl. 11.00
24.09.2022 kl. 11.00
høstferien
22.10.2022 kl. 11.00 rosenkransbønn
12.11.2022 kl. 11.00 Bønn for avdødeAllesjelersdag
26.11.2022 kl. 11.00 ADVENT
10.12.2022 kl. 11.00 skriftemål;
14.01.2023 kl. 11.00
28.01.2023 kl. 11.00
11.02.2023 kl. 11.00
vinterferien
11.03.2023 kl. 11.00
25.03.2023 kl. 11.00 skriftemål
22.04.2023 kl. 11.00
13.05.2023 kl. 11.00
10.06.2023 avslutning på Mariaholm