1.-8. klasse

Kateketundervisning holdes på 2. og 4. lørdag i måneden.

Religionsundervisning starter lørdag 11.september. 2021 for barn fra 1.-8. klasse med familiemesse kl. 10.30.

Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer i tiden 2021 – 2022

  1. – 8. klasse

Lørdag: Liturgi:
11.09.2021 kl. 10.30-13.00
23.09.2021 kl. 10.30
09.10.2021 bortfaller høstferien
23.10.2021 kl. 10.30
rosenkransbønn
13.11.2021 kl. 10.30,bønn for avdøde
27.11.2021 kl. 10.30
11.12.2021 kl. 10.30,ADVENT, skriftemål;
08.01.2022 kl. 10.30
22.01.2022 kl. 10.30
12.02.2022 kl. 10.30
26.02.2022 vinterferien
12.03.2022 kl. 10.30
26.03.2022 kl. 10.30
09.04.2022 kl. 10.30 skriftemål
23.04.2022 faller bort pga. konfirmasjon
14.05.2022 kl. 10.30

• 1. Hellige Kommunion:

  • lørdag 28. mai kl. 11.00