9. klasse konfirmantene

Konfirmasjonsundervisning starter torsdag, 9.september kl. 17.00

Kjære foreldre og ungdom, ( Konfirmantene 9. klasse)

Vi skal begynne et nytt og givende år med konfirmantundervisning i den katolske tro. Hvis alle er flinke og møter opp regelmessig kan vi sammen hjelpe hverandre til å bli sterkere og tryggere i troen. Vi møtes til undervisning på torsdager. Vi starter undervisningen kl. 17.30 og avslutter med den Hellige Messe kl. 19.00. Denne er en del av undervisningen. I den Hellige katolske Messen kommer vi nærmest troens mysterium og møter Gud selv i den Hellige Kommunion. Han vil selv føre oss alle nærmere til seg. Vi stiller undervisningen under Marias vern, hennes forbønn vil gjøre undervisningen til en velsignelse for barn, familie og kateketene. Hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen

Pater Piotr Sylwester Pisarek, OMI

Sognepresten

“Vær rotfestet i Kristus og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!”    (Kol 2,7)

Les mer om fermingens sakrament (Konfirmasjon)

09.09.2021
24.09.2021
07.10.2021 – faller bort pga. høstferie
21.10.2021
04.11.2021 – foreldremøte kl. 18.00
18.11.2021
02.12.2021
16.12.2021 – anledning til skriftemål

LØRDAG, 23. april 2022 FERMINGSAKRAMENT/KONFIRMASJON – kl.11.00 meddeles av Generalvikar, mgr. Francis Hai