kunngjøring uke 1

01.01.2022 Nyttårsdag kl. 10.00 høymesse, bønn for fred
Kl. 16.00 økumenisk nyttårsgudstjeneste i Jeløy kirke. Hjertelig velkommen

02.01.2022 2. Søndag etter Jul kl. 10.00 høymesse
kl. 16.00 messe på engelsk

06.01.2022 Herrens Åpenbaring kl. 19.00 høytidsmesse
07.01.2022 1. fredag i mnd. kl. 18.00 tilbedelse

 • andakt til Jesu hjerte
  kl. 19.00 messe
  08.01.2022 Lørdag kl. 10.30 familiemesse
  kl. 16.00 messe
  09.01.2022 Herrens Dåp kl. 10.00 høymesse
  kl. 16.00 messe på vietnartelmarbeid fremover.

Må Herren velsigne DERE
og være med DERE.
Riktig god jul og velsignet år 2022


Deres sogneprest
pater Piotr Sylvester Pisarek, OMI

Kunngjøring uke 50

Man må igjen bestille billetter på katolsk.no for å delta i messen. 

24.12.2021 Julaften kl. 24.00 midnattsmesse

25.12.2021  1. Juledag kl. 10.00 høymesse

  kl. 16.00 messe på polsk

 

26.12.2021  2. Juledag kl. 10.00 høymesse

Hl. Familie fest kl. 16.00 messe på polsk

30.12.2021 Torsdag i Juleoktaven kl. 19.00 messe

31.12.2021 Nyttårsaften kl. 18.00 takksigelsesmesse

ANNO DOMINI 2022

01.01.2022 Nyttårsdag kl. 10.00 høymesse, bønn for fred

Kl. 16.00 økumenisk nyttårsgudstjeneste i Jeløy kirke. Hjertelig velkommen

02.01.2022 2. Søndag etter Jul kl. 10.00 høymesse 

kl. 16.00 messe på engelsk 

Kunngjøring uke 42

Bispesynode:

Før bispesynoden i oktober 2023 skal hele Kirken gjennomgå en synodal prosess. Første fase skal foregå i delkirkene. Offisiell åpning finner sted i Roma i helgen 9.–10. oktober og i delkirkene søndag 17. oktober. Et par dokumenter fra Synodesekretariatet byr på hjelp til å komme i gang.

Les mer her: https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2021-09/synoden-om-synodalitet-samvandringen-tar-til-i-oktober.html

kunngjøring uke 41

14.10.2021 kl. 19.30 menighetsmøtet

17.10.2021 er misjonssøndag

http://www.katolsk.no/nyheter/2020/10/pavens-budskap-til-misjonssondagen-vil-du-lytte-til-misjonskallet

NUK inviterer alle unge voksne i alderen 18–35 år til retrett på Mariaholm 12.–14. november. Vi skal fordype oss i temaet St. Josef – forbeder og forbilde. Meld deg på her: https:/ /www.checkin.no/event/27434/nuks-18-helg-paa-mariaholm

Vi kommer til å ha temaøkter, sakramentstilbedelse, bønn, samtaler, tid for refleksjon og gå tur i nærområdet. Vi har stillhet fra fredag kveld til middag på lørdag.

💵 Pris: 600 kr for NUK-medlemmer

Oppmøte: fredag 12. november kl. 16.45 i Akersveien 16

Vi er tilbake i Oslo ca. kl. 16.30 på søndag 14. november.

kunngjøring uke 36

Abonner gratis på St. Olav – katolsk kirkeblad

Katolsk kirkeblad fra 1. januar 2010, en sammenslåing av «St. Olav» (katolsk tidsskrift, grunnlagt 1889) og «Broen» (fellesnorsk menighetsblad fra 1979 ved sammenslåing av Oslo katolske bispedømmes «Broen», Midt-Norges «Klippen» (1950-1978) og Nord-Norges «Stella Maris» (1950-1968)). Utgis av Norsk katolsk bisperåd. Bladet sendes kun til abonnenter, en ordning som er frivillig og gratis.

Ønsker du å motta kirkebladet ‘St. Olav ‘ gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse

Send E-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no

kunngjøring uke 29

Pater Pisarek er på ferie i 3 uker. I denne tiden er det Pater Jagath Gunapala og Pater Pater Roman Kunkel OMI som holder messene i Moss.

For alle som er interessert til å se en interessant film om Sr. Clare Crockett.

Her er linken til polsk og engelsk film på youtube:

Mer om Sr. Clare Crockett kan finnes her:

https://www.homeofthemother.org/en/news/1558-2021/april/12842-5th-anniversary-sr-clare:

Book om Sr. Clare Crocket:

https://www.amazon.com/Sr-Clare-Crockett-Alone-Christ/dp/8409232464/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=clare+crockett&qid=1626686885&sr=8-1

Kunngjøring uke 19

Det er tillatt at 30 personer kan delta på en messe. Alle må forhåndsregistrere seg her:

Registrer deg her: https://billett.katolsk.no/

Torsdag, 13/5 : Kristi himmelfart    

kl. 09.00 messe på norsk

kl. 10.00 høymesse – opptagelse

kl. 16.00 messe på polsk 

Lørdag, 15/5               kl. 10.30 – 11.30 1. Kommunionsbarn har undervisning

                                    kl. 16.00 messe

                                    kl. 18.00 messe på kroatisk

                         Kl. 19.00 Feiring av Hl. Hallvard i Rygge kirke

Søndag, 16/5             kl. 09.00 messe på norsk

kl. 10.00 høymesse

kl. 16.00 messe på polsk

kl. 17.30 messe på polsk

Torsdag, 20/5             kl. 16.00 kontortid

                                    Kl. 17.00 konfirmantundervisning – skriftemål

                                    Kl. 18.00 tilbedelse avsluttes med maiandakt

                                    Kl. 19.00 messe

Lørdag, 22/5               kl. 10.30 – 11.30 1. Kommunionsbarn har undervisning

                                    kl. 16.00 messe

Søndag, 23/5             kl. 10.00 høymesse: PINSEFEST

kl. 16.00 messe på polsk

kl. 17.30 messe på polsk

Mandag,24/5             kl. 10.00 messe: Maria, Kirkens Mor