kunngjøring uke 1

01.01.2022 Nyttårsdag kl. 10.00 høymesse, bønn for fred
Kl. 16.00 økumenisk nyttårsgudstjeneste i Jeløy kirke. Hjertelig velkommen

02.01.2022 2. Søndag etter Jul kl. 10.00 høymesse
kl. 16.00 messe på engelsk

06.01.2022 Herrens Åpenbaring kl. 19.00 høytidsmesse
07.01.2022 1. fredag i mnd. kl. 18.00 tilbedelse

 • andakt til Jesu hjerte
  kl. 19.00 messe
  08.01.2022 Lørdag kl. 10.30 familiemesse
  kl. 16.00 messe
  09.01.2022 Herrens Dåp kl. 10.00 høymesse
  kl. 16.00 messe på vietnartelmarbeid fremover.

Må Herren velsigne DERE
og være med DERE.
Riktig god jul og velsignet år 2022


Deres sogneprest
pater Piotr Sylvester Pisarek, OMI