Kunngjøring uke 50

Man må igjen bestille billetter på katolsk.no for å delta i messen. 

24.12.2021 Julaften kl. 24.00 midnattsmesse

25.12.2021  1. Juledag kl. 10.00 høymesse

  kl. 16.00 messe på polsk

 

26.12.2021  2. Juledag kl. 10.00 høymesse

Hl. Familie fest kl. 16.00 messe på polsk

30.12.2021 Torsdag i Juleoktaven kl. 19.00 messe

31.12.2021 Nyttårsaften kl. 18.00 takksigelsesmesse

ANNO DOMINI 2022

01.01.2022 Nyttårsdag kl. 10.00 høymesse, bønn for fred

Kl. 16.00 økumenisk nyttårsgudstjeneste i Jeløy kirke. Hjertelig velkommen

02.01.2022 2. Søndag etter Jul kl. 10.00 høymesse 

kl. 16.00 messe på engelsk