kunngjøring uke 19-20

12.Mai ekstra undervisning kommunionsbarn kl.17.00

14.Mai vanlig kateketundervisning til alle barn kl. 10.30

15. Mai messe i Rygge kirke på grunn av markeringen av St. Halvards dag

19.Mai ekstra undervisning til kommunionsbarn kl.17.00

28. Mai 1. Heilige kommunion kl. 11.00