kunngjøring uke 15

  • Caritas tilby hjelpetelefon for korona-rammede mandag til torsdag kl. 10-15            : Tlf. 23 33 43 61  Les mer her: hjelpetelefon

 

  • Informasjon om den gudelige barmhjertighet:

Hengivenheten til Den guddommelige barmhjertighet[1]

GuddommeligeMiskunn[1]

Miskunns rosenkrans[1]

Novene novene2015[1]

  • Lenker til Pastoralavdelingens side og Blilys. Der kan de troende finne mange bønner, katekeser, videoer og artikler som de kan bruke hjemme.
  • Pastoral.no
  • Blilys.no