kunngjøring uke 19

P. Piotr skal begynne å feire messe for maks 50 personer.

Vi kan ikke slippe inn mer enn 50 personer til hver messe!

Du skal bestille gratis biletter for gudstjenester her: Katolsk.no

 

Regler for messe og andakter: 

  • Maksimal 50 personer
  • 1 meters avstand mellom personene
  • Hånddesinfisering – Det vil være «hånddesinfeksjon» i kirkerommet
  • Hvis man er/føler seg syk, skal man holde seg hjemme.
  • Må lage liste over hvem som er til stede.

Biskopen understreker at bispedømmets strømming av messer på katolsk.no, facebook, youtube og lokale menighetssider vil fortsette, slik at de troende fremdeles vil kunne ta del i messene digitalt, og han poengterer at fritagelse fra messeplikten fremdeles gjelder.

Det blir heretter messefeiring på de vanlige tidspunktene.

Torsdag 7. mai kl. 19.00 – messe.
Lørdag 9. mai kl. 16.00 –  messe

Søndag 10. mai blir det følgende messer:
Kl. 9.00 fromesse
Kl. 10.00 Høymesse
Kl. 16.00 messe på vietnamesisk
I mai måned er en time før messen tilbedelse og det avsluttes med maiandakt.

  • Kollekt kan gis ved slutten av messen. Vipps anbefales.

ST MIKAEL KATOLSK MENIGHET: 140719

  •  Religionsundervisning avlyses frem til sommer.

Med de beste hilsener

sognepresten