kunngjøring uke 10

6.3.2020  kl 19.00  messe og tilbedelse av det hellige sakrament

7.3.2020   kl.19.00  Jesu hjerte-andakt  messe

Margareta Maria Alacoque (1647-90) hadde en privatåpenbaring der Jesus ba henne om å bli æret i skikkelse av sitt kjødelige hjertet. Han ba henne motta kommunionen den første fredag i hver måned og å sone for de syndene som var begått mot ham, i tillegg holde en times bønn hver torsdag kveld til minne om hans smerte og forlatthet i Getsemane.

De nå velkjente tolv løftene som Kristus ga til Margareta Maria for de som er hengivne til hans hellige Hjerte (hentet fra hennes selvbiografi og brev):1. Jeg vil gi dem all den nåde som er nødvendig for deres rang.

2. Jeg vil gi fred i deres familier.

3. Jeg vil trøste dem i alle deres vanskeligheter.

4. De skal finne i mitt hjerte en trygg tilflukt i livet og spesielt i deres dødstime.

5. Jeg vil øse velsignelser i rikt monn over alle deres foretakender.

6. Syndere skal i mitt hjerte finne kilden og det uendelige hav av nåde.

7. Lunkne sjeler skal bli glødende.

8. Glødende sjeler skal raskt avansere til stor perfeksjon.

9. Jeg vil velsigne hjemmene hvor bildet av mitt hellige hjerte vises frem og æres.

10. Jeg vil gi prester makt til å berøre de mest forherdete hjerter.

11. De som utbrer denne andakten skal få sine navn skrevet i mitt hjerte og de skal aldri bli utslettet.

12. Mitt hjertes allmektige kjærlighet vil innvilge nåden av definitiv angerfølelse til alle dem som mottar kommunion på den første fredagen i ni påfølgende måneder; de skal ikke dø under mitt mishag, heller ikke uten å motta sakramentene; mitt hjerte skal være deres trygge tilflukt i deres siste time.

(http://www.katolsk.no/biografier/historisk/j_hjerte).