kunngjøring uke 9

26.02.2020: Askeonsdag messe kl. 19.00

Askeonsdag innleder den førti dager lange fasten før påsken. Under askeonsdagens messe vigsles og utdeles asken laget av olivengrener eller andre grener fra palmesøndag foregående år.

Les mer om askeonsdags historie og ser videoen fra i askeonsdagsmessen i St.Olav domkirke (2018) i Oslo her: www.katolsk.no