Kunngjøringer uke 40

  • Relikvievalfart: relikviene fra den hl. Thèrese og hennes hl. foreldre Louis og Zèlie kommer til Norge. De gjør en relikvievalfart gjennom flere europaiske land og alle skandinaviske land. De kommer den 6. oktober til Jessheim og den 7.oktober er de å se i St. Johannes i Oslo. Les mer her: Relikvievalfart – Théresè Louis Zèlie
  • om Caritasaksjon: Caritas-søndag og Høstaksjonen 2018 #Nullsult
    Søndag 30. september feires Caritas-søndag i alle landets menigheter. Denne dagen går all kollekt fra søndagsmessene i alle menigheter til Caritas Norges arbeid for å bekjempe sult i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Caritas-søndagen innleder den årlige Høstaksjonen mot sult i verden.For tredje år på rad øker antall mennesker som sulter. 821 millioner barn og voksne våkner- og legger seg sultne hver dag. Konsekvensene er brutale, spesielt for barn. Tre millioner barn dør av sultrelaterte årsaker hvert eneste år. 201 millioner barn risikerer alvorlige vekst- og utviklingsskader fordi de ikke får nok næring de første årene. Dette påvirker dem for livet. Mange får mangelsykdommer, de sliter på skolen, og som voksne vil de ofte tjene mindre enn barn som fikk nok mat i oppveksten.

    Ekstremvær, som tørke og flom, er blant de viktigste årsakene til økende sult, derfor hjelper Caritas Norge småbønder som er rammet av klimaendringene. Vi gir dem robuste såkorn og opplæring i effektive og klimasmarte dyrkingsmetoder. Slik får familier økt avlingene sine og slipper å sulte. 86 prosent av familiene som har deltatt i våre matsikkerhetsprosjekter spiser nå tre næringsrike måltider per dag.

Ingen barn skal sulte i en verden med nok mat.  

Din støtte redder liv!

SMS: Send Nullsult til 2160 (200,-) eller

Vipps til 12135. Merk betalingen Nullsult

Gavekonto: 8200.01.93433. Merk betalingen Nullsult

  • Appell fra nordiske biskoper: Vi, de nordiske katolske biskoper, oppfordrer alle våre troende til å be for Kirken og Den hellige far. Vi takker Gud for alle prester og ordensfolk som lever sine kall i full hengivenhet, og vi ber for at de med trofasthet oppfyller sin tjeneste.La oss be for Den hellige far om at Gud gir ham den nådegave å bedømme ånder, og om mot og kraft til å lede og veilede Kirken gjennom denne vanskelige tiden.Vi inviterer alle troende til å faste sammen med oss fredag den 5. oktober 2018, og til å vie rosenkransfesten søndag den 7. oktober til forbønn for Kirken og Den hellige far, og at vi sammen ber Guds mor om hennes spesielle hjelp og støtte.Må fasten og bønnen åpne for at vi tar denne verdens smerte og urett inn over oss og at vi vekker sulten og tørsten etter rettferdighet.les mer:Appell
  • My, katoliccy biskupi nordyccy, wzywamy wszystkich wiernych, aby modlili się za Kościół i Ojca Świętego. Dziękujemy Bogu za wszystkich kapłanów i osoby duchowne, którzy pełnią swoje powołanie w wielkim oddaniu i modlimy się, aby wiernie wypełniali swoją posługę.Módlmy się za Ojca Świętego, aby Bóg dał mu łaskę duchowego rozeznania, odwagę i moc do przeprowadzenia Kościoła przez ten trudny czas.Zapraszamy wszystkich wiernych, aby razem z nami w piątek 5 października 2018 pościli, a 7 października odmówili Różaniec w intencji Kościoła i Ojca Świętego, i abyśmy razem modlili się do Matki Bożej o Jej szczególną pomoc i wsparcie.

    Niech post i modlitwa otworzą nas na przyjęcie bólu i niesprawiedliwości świata i obudzą w nas głód i pragnienie sprawiedliwości.