kunngjøring uke 9

20 personer kan fra nå av delta på messe.

Registrer deg her: https://billett.katolsk.no/

-Torsdag 4.mars

kl 16.00 Kontortid

kl 17.00 Konfirmantundervisning

-Lørdag 6.mars

kl. 10.30- 13.00 religionsundervisning for 1.kommunionsbarn

– Søndag 7.mars:

kl. 9.00 messe på norsk

kl. 10.00 messe på norsk

kl. 16. 00 messe på engelsk

Se alle andre messetider her:https://stmikael.site/messetider/