kunngjøring uke 31

29.Juli 2020, Onsdag feires festdagen for Norges vernehelgen Olav 2. Haraldsson den hellige. Han ble født i 995 og døde 29.juli 1030. Bare 12 år gammel dro han i viking til både England og kontinentet. Utenlands lærte han kristendommen å kjenne og ble døpt i Rouen.

Olsok i Rygge kirke, 29.7.2020 start kl 17 og avslutter med messen kl. 19.00.

Rygge kirke er en av Norges eldste kirker, 900 år gammel. Den er den største og rikest utstyrte middelalderkirke som fremdeles er i bruk på østsiden av Viken.

Religionsunderviskning for 1. Kommunionsbarn lørdag 29.august kl.11.00

Konfirmantundervisning 27.august kl. 17.00

Foreldremøte for konfirmantene torsdag 27.august kl.17.00

Kateketundervisning for barna fra 1-9.klasse begynner etter høstferien