viktig kunngjøring uke 11

Kjære menighet,

Spredning av Corona virus fører til at OKB må sette i verk tiltak. På vegne av Biskopen sender jeg informasjon om beslutningen om at  alle messer i Oslo katolske bispedømme er avlyst fra og med i dag. Messeplikten er opphevet.

Se også http://www.katolsk.no/nyheter/2020/03/smittevernstiltak-12-3-2020-alle-messer-innstilles

Vedlagt informasjon angående Covid-19 viruset (Corona):

hygieneplakat-smitte 

Covid-19-tiltak_OKB_NOR (norsk)

Covid-19-tiltak_OKB_POL (polsk)

Covid-19-tiltak_OKB_ENG (engelsk)