kunngjøringer uke 12

  • hver fredag før påsken kl. 18.00 korsveiandakt
  • FASTETIDEN : I denne tiden legger Kirken særlig vekt på Bibelens tre barmhjertighetsgjerninger: faste, bønn og almisser. – Vi kan be med Kirken i den daglige gudstjeneste og lytte til de særlige lesninger som peker hen mot påsken. Vi bør fordype oss i personlig bønn og betraktning. Samtidig blir vi oppfordret – for eksempel ved en årlige fasteaksjon – til å dele vår overflod med andre. Fasten er en botstid. I denne tiden skal de kristne på en særlig måte virkeliggjøre Kristi bud om å gi avkall på sitt eget, hver dag ta opp sitt kors og følge ham. Derved får vi også del i oppstandelsens glede når påskemorgen gryr.