viktig kunngjøring uke 11

Kjære menighet,

Spredning av Corona virus fører til at OKB må sette i verk tiltak. På vegne av Biskopen sender jeg informasjon om beslutningen om at  alle messer i Oslo katolske bispedømme er avlyst fra og med i dag. Messeplikten er opphevet.

Se også http://www.katolsk.no/nyheter/2020/03/smittevernstiltak-12-3-2020-alle-messer-innstilles

Vedlagt informasjon angående Covid-19 viruset (Corona):

hygieneplakat-smitte 

Covid-19-tiltak_OKB_NOR (norsk)

Covid-19-tiltak_OKB_POL (polsk)

Covid-19-tiltak_OKB_ENG (engelsk)

 

 

 

kunngjøring uke 11

Til alle troende i St. Mikael menighet

 

Religionsundervisning 14. og 28. mars er avlyst/ Religia dla dzieci jest odwolana do Niedzieli Palmowej.

Konfirmantundervisning 19. mars og 2. april er avlyst/ Katecheza dla mlodziezy przygotowujacej sie do bierzmowania jest odwolana.

 

Vi ber særlig foreldrene for første kommunionsbarna at de lærer dem hele messe gang hjemme og de grunnleggende bønner: Fader Vår…, Hill Deg Maria…, Ære være Faderen… og 10 bud.

Konfirmantene som skal ha konfirmasjonen rett etter påske ber jeg at de leser det som vi har gått gjennom om sakramenter, særlig Konfirmasjon og Eukaristien/ Nattverd. Dere også skulle lese Lukas Evangeliet.

Ang. skriftemålet man skal delta på de dagene som vi har messen i kriken, Halv time før. Se link med ordinære messetider: https://stmikael.site/messetider/

I Oslo katolske bispedømmes smittevernstiltak gjelder inntil palmesøndag står at vi skal samles i messen opp til 100 mennesker, da ber jeg og bruke de forskjellige messetider, uansett språket.

Nå i helgen har vi messer på lørdag:

Kl. 10.30 og kl. 16.00

Søndag kl. 10.00, kl. 12.00 og kl. 16.00

Det presiseres at dersom du er i tvil om egen helsetilstand, merker sykdomssymptomer eller er syk, så er du unntatt fra din messeplikt.

Dersom du holder deg hjemme fra messefeiringen, oppfordres du til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie.

Kirkene vil holde åpent for alle troende. Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt!

Med de beste hilsener

  1. Piotr Sylwester Pisarek

sognepresten

kunngjøring uke 10

6.3.2020  kl 19.00  messe og tilbedelse av det hellige sakrament

7.3.2020   kl.19.00  Jesu hjerte-andakt  messe

Margareta Maria Alacoque (1647-90) hadde en privatåpenbaring der Jesus ba henne om å bli æret i skikkelse av sitt kjødelige hjertet. Han ba henne motta kommunionen den første fredag i hver måned og å sone for de syndene som var begått mot ham, i tillegg holde en times bønn hver torsdag kveld til minne om hans smerte og forlatthet i Getsemane.

De nå velkjente tolv løftene som Kristus ga til Margareta Maria for de som er hengivne til hans hellige Hjerte (hentet fra hennes selvbiografi og brev):1. Jeg vil gi dem all den nåde som er nødvendig for deres rang.

2. Jeg vil gi fred i deres familier.

3. Jeg vil trøste dem i alle deres vanskeligheter.

4. De skal finne i mitt hjerte en trygg tilflukt i livet og spesielt i deres dødstime.

5. Jeg vil øse velsignelser i rikt monn over alle deres foretakender.

6. Syndere skal i mitt hjerte finne kilden og det uendelige hav av nåde.

7. Lunkne sjeler skal bli glødende.

8. Glødende sjeler skal raskt avansere til stor perfeksjon.

9. Jeg vil velsigne hjemmene hvor bildet av mitt hellige hjerte vises frem og æres.

10. Jeg vil gi prester makt til å berøre de mest forherdete hjerter.

11. De som utbrer denne andakten skal få sine navn skrevet i mitt hjerte og de skal aldri bli utslettet.

12. Mitt hjertes allmektige kjærlighet vil innvilge nåden av definitiv angerfølelse til alle dem som mottar kommunion på den første fredagen i ni påfølgende måneder; de skal ikke dø under mitt mishag, heller ikke uten å motta sakramentene; mitt hjerte skal være deres trygge tilflukt i deres siste time.

(http://www.katolsk.no/biografier/historisk/j_hjerte).

 

kunngjøring uke 9

26.02.2020: Askeonsdag messe kl. 19.00

Askeonsdag innleder den førti dager lange fasten før påsken. Under askeonsdagens messe vigsles og utdeles asken laget av olivengrener eller andre grener fra palmesøndag foregående år.

Les mer om askeonsdags historie og ser videoen fra i askeonsdagsmessen i St.Olav domkirke (2018) i Oslo her: www.katolsk.no

kunngjøringer uke 46

 

  • Pater Erik Varden vies til biskop av Trøndelag den  lørdag 4. januar 2020 kl. 10.30. Avlyst pga av sykdom !!  Ny dato for bispevielsen vil bli kunngjort på katolsk.no nettside. .Det blir første gang på over 500 år at en katolsk biskop vies i Nidarosdomen.
    •  Pater Piotr arrangere  pga denne annledningen en pilgrimsreise til Niderosdomen i Trondheim for menighenten St. Mikael og St. Maria i Askim. Hvis du ønsker å delta så gi beskjed til Pater Piotr innen 30.11.2019. Les videre

kunngjøringer uke 14

Kjære menighet,

Vi ønsker å presentere den nye filmen som kommer snart til norske kinoer over hele landet. Filmen heter Kjærlighet og Nåde og handler om  en polsk ordenskvinne, søster Faustina og hennes store mystiske nådegave. Filmen forteller historie om livet til Faustina. Søndag den 22. februar 1931, mens hun var stasjonert i klosteret i Płock, hadde hun en visjon på sin celle hvor Jesus Kristus viste seg for henne og ba om at det måtte innføres en spesiell feiring av Den guddommelige barmhjertighet på søndag etter påske, og at hun skulle spre dette budskapet i hele verden. Derfor begynner film visninger på lørdag 26.04 som er aften til «Den guddommelige barmhjertighets søndag».

Filmen viser ikke bare en historie, filmen viser at alt som Faustina opplevde var en sannhet. Det er blitt tatt opp en rekke undersøkelser som visste at Bildet av den barmhjertige Gud som ble malt etter hennes instruksjoner, er ekte bilde av Jesus, ligne på Likkledet i Torino. Analyser vider at Faustina har virkelig møtt Jesus.

Regissør har funnet flere kilder som bekrefter mer og mer om at Faustina er ne hellig person som visste oss vegen til barmhjertige Gud og gjennom hennes tro ble dette budskapet spredd over hele verden.

Filmen har polsk tale men også engelsk undertekst. Gjerne oppmuntre alle kirke medlemmer for å se på den historien som berørte hele verden.

Filmen  «Kjærlighet og Nåde» vises i Arendal, Bergen, Hamar, Drammen, Kristiansand, Lillestrøm, Moss, Oslo, Sandefjord, Sandvika, Sarpsborg, Ski, Skien, Sotra, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Ålesund, Tysvær og Tønsberg.  (linker til billetter nedenfor)

Moss,  26.04, g.20.30
https://bit.ly/2G7BF6j

Sarpsborg, 26.04, g.20.00
https://bit.ly/2G0SPme

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YFFhWGEc-Qo

 

 

kunngjøringer uke 13

  • Mandag, 25. mars kl. 12.00 høytidsmesse Herrens bebudelse: Festens prefasjon takker og priser Gud fordi «Maria (…) bar ham kjærlig i sitt rene skjød. Slik ble løftene til Israels barn fullbyrdet». Med tro på Inkarnasjonens mysterium (kollektbønnen) ber Kirken om at hun i dette mysteriet må se sin egen opprinnelse (bønnen over offergavene), at Gud må gi henne del i hans sønns guddommelige natur (kollektbønnen), og at vi «ved hans oppstandelse når frem til den evige glede» (slutningsbønnen). I likhet med på juledag kneler prest og menighet i tilbedelse under Trosbekjennelsens ledd om Kristi unnfangelse og fødsel (Et incarnatus est…).