kunngjøring uke 31

29.Juli 2020, Onsdag feires festdagen for Norges vernehelgen Olav 2. Haraldsson den hellige. Han ble født i 995 og døde 29.juli 1030. Bare 12 år gammel dro han i viking til både England og kontinentet. Utenlands lærte han kristendommen å kjenne og ble døpt i Rouen.

Olsok i Rygge kirke, 29.7.2020 start kl 17 og avslutter med messen kl. 19.00.

Rygge kirke er en av Norges eldste kirker, 900 år gammel. Den er den største og rikest utstyrte middelalderkirke som fremdeles er i bruk på østsiden av Viken.

Religionsunderviskning for 1. Kommunionsbarn lørdag 29.august kl.11.00

Konfirmantundervisning 27.august kl. 17.00

Foreldremøte for konfirmantene torsdag 27.august kl.17.00

Kateketundervisning for barna fra 1-9.klasse begynner etter høstferien

kunngjøring uke 26

Konfirmasjon 12. september kl. 11.00

1. Kommunion den 26. september kl. 11.00.

Foreldremøte for 1. Kommunionsbarn lørdag 29. august kl. 11.00 

religionsundervisning for 1. Kommunionsbarn lørdag 29. august kl. 11.00 

Foreldremøte for Konfirmantene torsdag 27. august kl. 18.00

konfirmantundervisning (Konfirmantene – 10. klasse skal også komme) torsdag 27.august. kl. 17.00

For alle andre barn (1-8.klasse) skal vi begynne katekese etter høstferien

kunngjøring uke 19

P. Piotr skal begynne å feire messe for maks 50 personer.

Vi kan ikke slippe inn mer enn 50 personer til hver messe!

Du skal bestille gratis biletter for gudstjenester her: Katolsk.no

 

Regler for messe og andakter: 

 • Maksimal 50 personer
 • 1 meters avstand mellom personene
 • Hånddesinfisering – Det vil være «hånddesinfeksjon» i kirkerommet
 • Hvis man er/føler seg syk, skal man holde seg hjemme.
 • Må lage liste over hvem som er til stede.

Biskopen understreker at bispedømmets strømming av messer på katolsk.no, facebook, youtube og lokale menighetssider vil fortsette, slik at de troende fremdeles vil kunne ta del i messene digitalt, og han poengterer at fritagelse fra messeplikten fremdeles gjelder.

Det blir heretter messefeiring på de vanlige tidspunktene.

Torsdag 7. mai kl. 19.00 – messe.
Lørdag 9. mai kl. 16.00 –  messe

Søndag 10. mai blir det følgende messer:
Kl. 9.00 fromesse
Kl. 10.00 Høymesse
Kl. 16.00 messe på vietnamesisk
I mai måned er en time før messen tilbedelse og det avsluttes med maiandakt.

 • Kollekt kan gis ved slutten av messen. Vipps anbefales.

ST MIKAEL KATOLSK MENIGHET: 140719

 •  Religionsundervisning avlyses frem til sommer.

Med de beste hilsener

sognepresten

kunngjøring uke 15

 • Caritas tilby hjelpetelefon for korona-rammede mandag til torsdag kl. 10-15            : Tlf. 23 33 43 61  Les mer her: hjelpetelefon

 

 • Informasjon om den gudelige barmhjertighet:

Hengivenheten til Den guddommelige barmhjertighet[1]

GuddommeligeMiskunn[1]

Miskunns rosenkrans[1]

Novene novene2015[1]

 • Lenker til Pastoralavdelingens side og Blilys. Der kan de troende finne mange bønner, katekeser, videoer og artikler som de kan bruke hjemme.
 • Pastoral.no
 • Blilys.no

 

 

Kunngjøring uke 14

 1. 1. Hellig kommunion er avlyst pga Coronakrisen. Den utsettes til etter sommerferien. Det vil bli informert om ny dato med en gang det er satt av ny dato.
 2. hele fastetiden og tiden fra Palmesøndag til Påskesøndag skal oppleves nå på en spesiell måte, nemlig uten fysisk deltagelse i messen i denne store høytiden. Men vi samler oss åndelig for å feire messer. Dere kan se på messe på internett ( http://Katolsk.no) som viser messen fra St. Olav Domkirke i Oslo eller fra andre steder i verden.
 3. For de som er allene, bekymret og ha behov for å snakke med en prest finnes det en nettprest-tjeneste man kan henvende seg til. Epost: nettprest@katolsk.no Mer informasjon her: http://www.katolsk.no/nyheter/2020/03/ta-kontakt-med-okbs-nettprest
 4. Her kan du lese om hvordan man kan feire alternativ messe: http://www.katolsk.no/nyheter/2020/03/5-ordensfolk-anbefaler-slik-kan-du-feire-alternativ-messe

Jeg ønsker dere alle fortsatt en velsignet fastetid og gledelig Påske.

Med de beste hilsener

P. Piotr Sylwester Pisarek OMI

Sognepresten

viktig kunngjøring uke 11

Kjære menighet,

Spredning av Corona virus fører til at OKB må sette i verk tiltak. På vegne av Biskopen sender jeg informasjon om beslutningen om at  alle messer i Oslo katolske bispedømme er avlyst fra og med i dag. Messeplikten er opphevet.

Se også http://www.katolsk.no/nyheter/2020/03/smittevernstiltak-12-3-2020-alle-messer-innstilles

Vedlagt informasjon angående Covid-19 viruset (Corona):

hygieneplakat-smitte 

Covid-19-tiltak_OKB_NOR (norsk)

Covid-19-tiltak_OKB_POL (polsk)

Covid-19-tiltak_OKB_ENG (engelsk)