Kunngjöring uke 14-15

Stilleuke og Pasketiden

Palmesöndag, 2. april 2023,

Kl. 10.00 hoymesse med visel av palmegrener og prosesjon til kirken

Kl. 16.00 messe pa engelsk

Tirsdag, 4. april 2023

Kl. 18.00 Oljevigelsemesse i St. Olav domkirke i Olso

Torsdag, 6.april 2023

Retrett pa vietnamesisk kl. 10.00-12.00

Hellig Tridiuum

Skjaertorsdag, 6. april, 2023 kl. 19.00 höymesse

feirer vi aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd (m.s 271)

Langfredag, 7. april, 2023

Faste- og abstiensdag (Fastebud fra 18-60 ar og abstinensbud fra fylt 14 ar)

kl. 15.00 korsvandring i Moss by

kl. 16.30 langfredagsliturgi

Herrens lidelsehistrorie (Joh. 18 ff, m. s. 285)

Forbönnene

Tilbedelse av korset

Utdeling av den hellige kommunion

Paskeaften, 8. april 2023

kl. 10.00 og kl. 11.00

velsignelse av paskemat

(poswiecenie pokarmow wielkanocnych)

kl. 21.00 paskevigilien

samles vi til minne og feiringen av Herrens oppstandelse. Vi begynner med vigslingen av ilden og paskelyset (m.s 313)

Höytiden for Herrens oppstandelse (Messeboken s. 351)

  1. Paskedag, 9. april 2023 kl. 10.00 höymesse
    • kl. 16.00 messe pa vietnamesisk
  2. Paskedag, 10.april 2023
    • kl. 10.00 höymesse
    • kl. 12.00 messe pa kroatisk
    • kl. 18.00 messe pa polsk (msza po polsku)

Anledning til skriftemaal :

torsdag,30.mars fra kl. 17.30 – 18.30

lördag, 1. april fra 15.00-16.00 hver gang för messen

Torsdag, 13.april 2023, kl. 17.00 konfirmantundervisning, foreldremöte

kl. 18.00 tilberedelse av det hl. Sakrament

kl. 19.00 Messe

Lördag, 15. april 2023 kl. 11.00 Konfirmasjon

Generalvikar i OKB mgr Hai meddeler Frermingens Sakrament til vare ungdommer. Velkommen.

Kl. 16.00 vigiliemesse av barmhertighetssöndag

Barmhjertighetssöndag, 16.april 2023 kl 10.00 höymesse

kl. 16.00 messe pa polsk

Förste söndag etter Paske ble til fest for Gudsbarmhjertighet

Alle er hjertelig velkommen!

Blodet og vannet som har sprunget ut fra Jesu hjertet som kilde av barmhjertighet for oss,

JESU; JEG STOLER PA DEG